Norge og USA vil vekke til live omfattende militært samarbeid fra den kalde krigen


Norge og USA vil vekke til live omfattende militært
Norge og USA vil vekke til live omfattende militært samarbeid fra den kalde krigen Forsvarsdepartementet bekrefter forhandlinger mellom Norge og USA om en militær avtale fra den kalde krigen.


Norge og USA vil vekke til live omfattende militært
Forsvarsdepartementet bekrefter forhandlinger mellom Norge og USA om en militær avtale fra den kalde krigen. Norge og USA vil vekke til live omfattende militært samarbeid fra den kalde krigen · 123nyheter.no


NRK TV – Tyskland og den kalde krigen
Den strømmer NRKs innhold på et format som enheten din håndterer (HLS, HTML5 eller Flash). Du kan lese mer om avspilleren og hvilke enheter den støtter på hjelpesidene . Opplever du feil med avspillingen eller innholdet kan du ta kontakt med Publikumsservice .


Den kalde krigen – Daria.no
Under den kalde krigen var det et iskledt spenningsforhold mellom de to supermaktene, USA og Sovjetunionen. Dette førte til flere konflikter. De to supermaktene ble på en måte ledere over hver sin del av verden (se fig.4), den kommunistiske og den kapitalistiske.


En ny kald krig som Norge ikke kan unnslippe | Resett
USA og Kina har lenge vært på kollisjonskurs, men nå begynner Washington å få sine nærmeste engelskspråklige allierte med på laget. En ny kald krig virker unngåelig. Det bilaterale forholdet mellom USA og Kina har vært på en sterk nedadgående trend i flere år, men nærmer seg nå bristepunktet ette


Norge, Sverige og Finland enige om spion-samarbeid mot …
Norge, Sverige og Finland enige om spion-samarbeid mot Russland. ANTALYA (VG) Naboforholdet blir tettere når de militære etterretningstjenestene i Norge, Sverige og Finland inngår et samarbeid.


Norge – igjen et lite land i verden | Global
Den årlige sikkerhetskonferansen i München er geopolitikkens svar på finansverdens toppmøte i Davos. Samlingen har utviklet seg fra perioden under Den kalde krigen med fokus hovedsakelig på tysk-amerikansk militært samarbeid, til å ta for seg globale temaer i et mye bredere perspektiv.


De mange likheter – og den viktige forskjellen
Likevel, den kalde krigen hadde en klar ideologisk dimensjon. Selv om Vladimir Putin har satt i gang en verdikampanje, der målet er å vise Russland som moralsk overlegen USA og Vesten, har denne kampanjen langt fra den samme globale appell som det Sovjetunionens kommunisme hadde under den kalde krigen.


Norge i etterkrigstiden – Store norske leksikon
Etterkrigstiden betegner perioden etter andre verdenskrig i norsk historie. Fra krigens slutt i 1945 og frem til omkring 1970 opplevde Norge en sterk vekst på nesten alle områder av samfunnslivet. Samtidig fikk man betydelige sosiale og geografiske strukturendringer. Det var en klar nedgang i antall årsverk i landbruk og fiske. Samtidig var det en spesielt sterk vekst i antall funksjonærer …


Norge under andre verdenskrig – Wikipedia
Norge under andre verdenskrig omhandler perioden som strekker seg fra starten på andre verdenskrig 1. september 1939 og frem til frigjøringen i Europa i mai 1945.. Etter at stormaktene i Europa erklærte hverandre krig i 1939 erklærte Norge seg som nøytralt ved krigsutbruddet, slik som under første verdenskrig.Tiden før invasjonen av Norge var preget av en rekke krenkelser av norsk …
TPMS Programming Tool

Tagged : / /